Tel. 020-6538327 | info@eecollect.nl

U heeft van ons een schrijven ontvangen

Indien u een sommatie van ons heeft ontvangen kunt het beste direct, of in ieder geval tijdig, tot betaling overgaan. Indien u niet in actie komt is de kans groot dat wij kostenverhogende maatregelen dienen te nemen, welke tevens op u zullen worden verhaald.

Sommatie ontvangen, wat nu?

Heeft u een vraag of opmerking met betrekking tot de vordering dan helpen wij u graag verder. U kunt telefonisch contact met ons opnemen op 020-6538327 (houdt uw referentienummer bij de hand) of uw vraag of opmerking online doorgeven via ons portal: ee-online. Op onze sommatie vindt u uw inloggegevens.

Incassokosten

Sinds 1 juli 2012 is in Nederland de Wet Incassokosten van kracht, deze wet regelt welke incassokosten in welk geval gelden.

Het zit zo:

• Bij een vordering op een particulier gelden de incassokosten conform de Wet Incassokosten.

• Bij een vordering op een bedrijf geldt het incassotarief conform de algemene voorwaarden of overeenkomst van de crediteur. In de regel betreft dit een vast tarief van 15%, maar ook een staffel is mogelijk.

Rente

De rente kan contractueel zijn vastgelegd in de overeenkomst, maar in de praktijk is deze rente vaak opgenomen in de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden. De contractuele rente is vrijwel altijd hoger dan de rente die in de wet is vastgelegd. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf de dag dat de factuur opeisbaar is, dus in feite vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is. Contractuele rente is pas verschuldigd vanaf de dag dat u als schuldenaar in verzuim bent. Dit is in feite het geval nadat u een aanmaning ontvangen heeft.

© 2013 - 2024 E&E Collect B.V.