Tel. 020-6538327 | info@eecollect.nl

E&E Aanpak

Waar u ook in het traject bij ons instapt, wij schakelen direct naar de juiste versnelling. De juiste versnelling is daarbij de juiste actie door de juiste professional. Door onze aanpak aan te sluiten op uw voortraject en geen tijd te verspillen met onnodige acties komen wij sneller tot de oplossing. Voor al onze diensten geldt een opstarttermijn van maximaal 24 uur, zelfs als u nog geen klant bij ons bent. Want snel schakelen maakt het verschil tussen innen en afboeken!

Creditmanagement

Voorkomen is beter dan genezen. Wij adviseren u graag hoe u uw creditmanagement efficiënter kunt inrichten en kunnen u waar nodig ondersteunen.

Wij bieden o.a.: creditmanagement software, outsourcing, detachering en advisering in alle facetten van creditmanagement.

Zo streven wij samen naar een acceptabele DSO (Days Sales Outstanding).

Advocaten partners

Uniek aan onze aanpak is dat wij al in de minnelijke fase juristen inschakelen om uw debiteur zowel schriftelijk als telefonisch te sommeren en eventuele geschillen juridisch te weerleggen. Door in een vroeg stadium in te springen op problemen is een feitelijke gang naar de rechter vaak niet nodig.

Wanneer wij juristen inschakelen in het minnelijke traject zijn daar geen extra kosten aan verbonden.

Executie traject

Wij beschikken over een landelijk dekkend deurwaardersnetwerk met zeer korte lijnen.
Wij kunnen hierdoor een zeer snel executietraject garanderen.

U bent daarmee verzekerd dat de ingezette rechtsmaatregelen zich snel zullen uitbetalen.

Incasso traject

Incassospecialisten zetten alles op alles om uw vordering zo snel mogelijk binnen te halen.
Uw debiteuren worden op professionele en zakelijke wijze benaderd, waarbij uw financiële en commerciële belangen altijd voorop staan.

Gerechtelijke procedure

Wanneer een debiteur niet minnelijk tot betaling wil overgaan kunnen wij een veelheid aan rechtsmaatregelen inzetten, dit kan al vanaf dag één en binnen 24 uur. Beslaglegging, dagvaarding en faillissementsaanvraag zijn zeer effectieve middelen om uw vordering te verhalen.

Onze juristen adviseren u, vanuit jarenlange proceservaring, welke actie voor uw dossier het beste is.

Betalingen doorstorten

Wanneer wij uw geld hebben geïncasseerd, storten wij dit direct naar u door. Dit geldt ook voor deelbetalingen.

Wij werken op volledige no cure, no pay basis en gaan zelfs verder.

Wanneer uw niet betwiste hoofdsom wordt voldaan, gaan wij voor eigen rekening en risico door voor de rente en incassokosten.

© 2013 - 2024 E&E Collect B.V.