Tel. 020-6538327 | info@eecollect.nl

Wanneer schakel je een incassobureau in?

Uit handen geven of niet?


Geplaatst op 04-03-2014

Als ondernemer heb je een goed gevulde orderportefeuille, maar de betalingen blijven soms uit. Debiteuren betalen niet of te laat, crediteuren trekken eerder aan de bel. Veel bedrijven gaan failliet door een gebrek aan geld.

In deze economisch turbulente tijden loont het om uw geldstromen goed te begeleiden en te beheren, oftewel uw cash te managen.

Credit management is voor veel ondernemers echter geen favoriete taak. In de goede tijden nemen ondernemers het niet zo nauw met het najagen van debiteuren. En als het minder gaat, denken ze vaak te lang dat het tij wel zal keren.

 

Betaalde omzet

Credit management begint met een goed en gedegen debiteurenbeleid. Nu de banken kredietvoorstellen strenger beoordelen, ontdekken ondernemers hoe belangrijk contant geld is voor de liquiditeit van hun bedrijf.

Zij beseffen dat vorderingen pas omzet zijn als klanten betaald hebben. Daarom kunnen ondernemers hun energie beter besteden aan het voorkomen van wanbetalen dan achter hun verdiende geld aan te zitten. Investeren in waarschuwingsbordjes is leuk om de aandacht op een probleem te vestigen, maar het lost niets op.

De ondernemer die zijn betalingsachterstand daadwerkelijk terug wil brengen, moet met maatregelen niet wachten totdat hij hartkloppingen krijgt als hij de openstaande bedragen optelt. Hij moet meteen aan het begin van het betalingstraject gericht in actie komen, als duidelijk wordt dat de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt.

Dan moet een machine in werking treden die goed is afgestemd op wat de ondernemer wil: hij moet een debiteurenbeleid hebben.

 

Structurele aanpak

Ondernemers kunnen heel veel zelf doen om een goed debiteurenbeleid te voeren. Voor een structurele aanpak kan een professionele partner ondersteuning bieden. Een handelsinformatiebureau kan bijvoorbeeld helpen bij het structureel controleren van de kredietwaardigheid van debiteuren.

Gerechtsdeurwaarders en incassobureaus onderzoeken het betaalgedrag in het verleden, maken incassoprotocollen en komen meteen in actie als de betaaltermijn is verstreken.

Ook herinneren zij klanten eraan dat zij hun betaalplicht verzaken en ze adviseren ondernemers over vragen als: wanneer begint het aanmanen, wie neemt het initiatief, in welke vorm gebeurt het, met welke boodschap, wat zijn de volgende stappen en in welk tempo moeten die gezet worden? Wat zijn de afwegingen voor de beslissing over het wel of niet doorzetten van een gerechtelijke procedure?

Door het debiteurenbeheer en het incassotraject van begin af aan strak te regelen, is het deel van de opdrachten dat bij de rechter eindigt klein.

 

Wachten

Ondernemers wachten vaak te lang met het overdragen van de vordering aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. De ervaring leert dat snel uit handen geven de beste resultaten oplevert én de minste schade aan de relatie toebrengt. Bovendien is de schadepost als er onverhoopt toch moet worden afgeschreven met twee maanden omzet beperkt.

Zorgvuldig debiteurenbeheer voorkomt niet alleen problemen, maar kan ondernemers ook een betere concurrentiepositie verschaffen. Je krijgt als ondernemer meer financiële armslag en kunt daardoor scherper reageren op de markt.

Bron: Nu.zakelijk


Deel dit bericht:


Overige nieuwsberichten

15-12-2016
Uitspraak Hoge Raad 25 november 2016
Op 25 november jl. heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de regels van de veertiendagenbrief.  Dit is de laatste aanmaning voor...
02-06-2014
Verhoging griffierechten houdt bedrijven weg bij rechter
Bedrijven zien als gevolg van de verhoging van de griffierechten (kosten voor de toegang tot de rechter) vaker af van een rechtsgang. Dat geldt met...
07-03-2014
Nieuwe website
Beste bezoeker, Met veel plezier hebben wij vandaag onze nieuwe website gelanceerd. E&E Collect houdt actief de laatste ICT ontwikkelingen bij...
04-03-2014
Wanneer schakel je een incassobureau in?
Als ondernemer heb je een goed gevulde orderportefeuille, maar de betalingen blijven soms uit. Debiteuren betalen niet of te laat, crediteuren...
© 2013 - 2020 E&E Collect B.V.